24 February 2011

DRAF Final Report 1%

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

OLEH

MOHD FADZLI AFFANDEY BIN NADZAM
( DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM )

DI
PEJABAT JURUTERA DAERAH,
JABATAN KERJA RAYA,
JALAN PEJABAT,
PETI SURAT 145,
83000 BATU PAHAT , JOHOR


Buku laporan ini dikemukakan kepada
Jabatan Kejuruteraan Awam
sebagai memenuhi sebahagian dari syarat
penganugerahan
Diploma Kejuruteraan Awam
POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA
DISEMBER 2010

Labels: